Thuiskomen

Thuiskomen

40 jaar zelfontplooiing en rouwverwerking

Als Lies negentien jaar is, overlijdt haar moeder onverwachts en op een akelige manier. Om dit trauma te verwerken, begint Lies aan een zoektocht die uiteindelijk vele jaren in beslag zal nemen. De zoektocht start bij een terugblik op haar jeugd in een groot katholiek gezin en voert langs allerlei uiteenlopende plaatsen zoals doofheid, moederschap, carrière, promotie, maar ook meditatie en ayahausca-sessies in de Amazone. Lies Weggenaar heeft een fijne, persoonlijke manier van schrijven. Dit zal lotgenoten ondersteunen en troosten en leiden tot meer begrip in hun omgeving. Deze zoektocht en het thuiskomen mag dan veertig jaar geduurd hebben, dit boek leest elke lezer in één ruk uit!

Bestellen