Intuïtie is onze opening naar de wereld

INTUITIE

Het is mooi dat er tegenwoordig veel meer aandacht is voor zoiets vaags als intuïtie.
Het heeft zelfs zijn plek ingenomen binnen de wetenschap en daar kwam ik de
volgende definitie tegen van Birgit Meyer, hoogleraar religieuze studies aan

de Universiteit van Utrecht:

‘Intuïtie wordt op veel manieren gebruikt. Van Dale zegt: ‘inzicht zonder nadenken’ en heeft daarmee wel de kern
te pakken: intuïtie wordt tegenover de rede geplaatst, en precies daarom door sommigen verguisd als irrationeel, en door anderen opgehemeld als superieur. Ik zie intuïtie als een manier van kennis opdoen die niet gebaseerd is op bewuste en beredeneerde analyse. Intuïtie komt neer op het gewaarworden van een gebeurtenis of een object op basis van zintuigelijke waarneming in een bepaalde context.’

Zoals ik in mijn boek beschrijf, heb ik het gevoel dat ik pas sinds 2010 actiever bezig
ging met mijn intuïtie, met mijn aanvoelen. Toen ging ik voorzichtig vermoeden dat het wel eens een hele
belangrijke bron kon zijn van informatie, los van alle objectieve zaken feiten. Van een diepgaand weten! Hoe heerlijk is dat!

In de ziekenhuiswereld wordt sinds circa 15 jaar gesproken over het serieus nemen van
het ‘niet pluis gevoel’. Iedereen herkent dat gevoel. Dat gaat volgens mij echt
helemaal over intuïtie. Ja, het is een verzameling van je klinische blik,
stukje interpretatie op basis van al je eerdere ervaringen en dan ondanks dat
de patiënt zegt dat hij zich goed voelt, dat jij toch weet van ‘Ik ben er niet gerust
op. Iets klopt er niet.’

In de loop van de jaren heb ik geleerd wat een ongelooflijk waardevol kompas intuitie kan
zijn Het kan soms ook ingewikkeld zijn, want het zegt iets anders dan wat je
wilt. Maar in alle gevallen heel waardevol!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Intuïtie is onze opening naar de wereld

abortus nog steeds een taboe

Coherence Healing volgens Joe Dispenza

Wat te doen bij pathologische rouw

Waarom het schrijven van een levensverhaal belangrijk is

Heeft het leven zin? Of is dat onzin?